Nhân Blogger - Chia sẻ thủ thuật & kiến thức https://www.nhan.com.vn/2020/02/blanter-premium-safelink-blogger-free.html

Blanter Premium Safelink Blogger Free Download

Before/After Ad Space
Xin chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ chia sẻ template Blanter Premium Safelink, đây là một template trả phí nhưng mình chia sẻ nó miễn phí đến các bạn và đây là bản gốc trả phí luôn nhé chứ không phải bản rip.

Một số điểm nổi bật của template

  • Responsive
  • Fast Load (A|A GTMetrix and Pagespeed Insight)
  • Support All Device
  • Safelink Lock Feature
  • Documentation
  • Support Update
  • Smooth Material Design Effect
  • Top Menu Navigation
  • Random Post
  • ...
Before/After Ad Space

Chia sẻ bài viết này :

Reactions:
Nhận xét
Horizontal Ad Space

Nhận thông báo qua email

Thông báo